Escala de pedra


Escala de pedra inici

Aquesta escala de pedra encara no està acabada per tant podríem dir que ara per ara és un mirador de 5 graons, però tot arribarà. La veritat és que ja feia alguns anys que tenia al cap fer una escala de pedra utilitzant els recursos de la zona (bioconstrucció). La nova escala de pedra s’ ubicarà on antigament hi havia hagut l’ entrada del antic cortijo de la família del meu pare. En aquest projecte he tingut la col·laboració del Ramon Sirvent, amb contrastada 😉 experiència en el sector de la construcció i en el treball de la pedra .

Material necessari i eines:

 • Pedra de diferents tamanys, preferiblement de la zona.
 • Morter
 • Ciment cola
 • Martell elèctric
 • Cordes i puntes
 • Martell i escarpa
 • Gaveta
 • Paleta
 • Paletí
 • Nivell
 • Regle metàl.lic
 • Cinta mètrica

Passos a seguir:

1.

Pendre mides reals del terreny per fer l’aixecament i fer el disseny de l’escala d’acord a les necessitats. Aquesta fase de planificació prèvia és molt important per determinar les mides dels graons (alçada x estesa) i avaluar si s’haurà d’excavar o reomplir. El resultat final ens proporciona el plànol que haurem d’utilitzar pel replanteig de tota l’escala o tram.

Croquis: Planta i Alçat
Croquis: Planta i Alçat
Croquis: Perspectiva 1r Tram
Croquis: Perspectiva 1r Tram

2.

Picar la pedra fins a donar forma als graons excavats a la roca. Seguint el disseny inicial hem d’anar comprobant l’alçada i profunditat de cada graó des de alguna referència fixa. Hem d’intentar picar seguint les betes de la pedra, en el cas que n´hi hagin, per facilitar que salti la pedra.

3.

Replantegem el primer graó ja que haurem d’afegir pedres. A continuació hem de col.locar els cordills necessaris per determinar la situació, l’alineació i la plomada. Paralelament buscarem i prepararem pedres de la zona per poder fer els esgraons. Es necesari utilitzar pedres fermes per tal de donar solidesa al graó al llarg del temps. La col.locació de les pedres requeix de paciencia i pràctica. Amb l’ajuda de l’ escarpa i el martell anirem pulint les pedres, sobretot les cares vistes i les de la coronació. Amb l’ ajuda del nivell farem les comprobacions necessàries. Les pedres es lligaran entre elles amb ciment cola i morter. Morter per la part de darrera juntament amb altres pedres per consolidar l’ estructura i ciment cola en la part la unió entre pedres. Finalment acabarem de pulir els detalls del graó segons convingui amb l’ escarpa i el martell en els graons excavats.

4.

Replantegem la resta de l’escala per arribar al 5è graó. No oblidar el nostre punt de referencia de replanteig, amb alçades, plomades i distàncies. A continuació utilitzarem la mateixa metodologia en cada graó segons sigui necesari afegir pedra o picar pedra. I finalment arribarem al nostre 5è graó i mirador (final fase I).

To be continued…