Escala de pedra (1era Fase)


Final Primer Tram

Continuem treballant en l’escala de pedra i aquest any hem acabat la primera fase, que vol dir que hem arribat al primer replà. De momet treballem amb pedres locals però em sembla que per abançar més ràpit haurem de comprar pedra. No ens agrada la opció però veient el temps que tenim i el que ens està costant avançar ( les pedres de la zona cada vegada son més lluny…) crec que serà la millor opció.

Si voleu veure l’inici del projecte de l’escala de pedra al 2016 aquí us deixo l’ enllaç de la publicació, on també podeu trobar el material necessari i les eines utilitzades, que bàsicament seran les mateixes menys el martell elèctric.

Temps d’ execució:

72h

Dificultat:

Mitjana-Alta

Passos a seguir:

1.

El primer pas és trobar i preparar les pedres. Per aconseguir pedres fàcils de posar hem d’intentar que tinguin cares planes i que siguin fermes per tal de donar solidesa als graons. Emmagatzemarem les pedres fins que en tinguem suficients per acabar aquest tram. Sempre som a temps de preparar més pedres, però tenir-les preparades ens agilitzarà la feina

2.

Continuarem posant les guies amb un cordill que ens permetrà saber quina és la alçada del graó (18-20cm), l’amplada i la profunditat. Amb l’ ajuda del nivell farem les comprovacions necessàries.

3.

Les pedres es lligaran entre elles amb morter. Per tant ens tocarà prepar-lo. Si disposeu d’una formigonera us estalviareu de preparar-ho a mà i unes quantes durícies. El morter ha de tenir la justa mesura d´aigua perquè es puguin lligar les pedres sense perdre la fermesa per excés d’aigua.

4.

Per finalitzar la part de dalt dels graons també farem servir morter per lligar les pedres. Sempre que sigui necessari farem servir el nivell per no perdre l’alineació aproximada.

5.

La part final del graó l’ omplirem de pedres més petites o trossos que ens serveixen per fer de base del pròxim graó i a la vegada estalviar morter.

6.

En aquest tram de l’ escala hem hagut de recobrir la canonada de l’aigua amb un tub corrugat vermell de 50cm de diàmetre que quedarà per sota dels graons. També hem aprofitat i em posat un parell més de tubs corrugats per si algun dia volem fer passar la llum.

7.

Repetirem el mateix procediment amb molta paciència i molta cura fins arribar a la part final de l’últim graó i final de la Primera Fase de l’ escala (1er tram).

El pròxim pas serà replantejar el 2on tram  i veure quin material necessitem per començar a treballar-hi. De moment toca descansar i gaudir de ser un “peón adelantao”, que aquest any me l’he ben guanyat.

To be continued…